Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť  WeNet SK, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, rešpektuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “nariadenie GDPR”) ako aj všetky platné zákony týkajúce sa spracovávania a ochrany osobných údajov. Rešpektujeme súkromie každého návštevníka webovej stránky. Tento dokument sumarizuje informácie ohľadom zberu dát a ich následného spracovania spoločnosťou Klimy, s.r.o. objednávateľom webovej stránky (ďalej len “Klimy”)a správcu webovej stránky spoločnosť WeNet SK s.r.o. (daľej len WeNet SK).

2. Zber a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť WeNet SK sa zaväzuje zbierať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotné poskytnutie služby klientovi, prípadne údaje, ku ktorých zberu, spracovaniu a využívaniu dá používateľ webovej stránky svoj dobrovoľný a preukázateľný súhlas. Používaním webových stránok sa niektoré údaje o návštevníkovi webu uchovávajú automaticky na serveroch spoločnosti WeNet SK, prípadne na serveroch tretích strán. Účelom spracovania takto získaných údajov je správa systému, zabezpečenie funkčnosti niektorých funkcionalít webu (napríklad e-mailový formulár) a zabezpečenie štatistík návštevnosti webovej stránky pre klienta. Nevyhnutné, analytické a funkčné cookies zahŕňajú názov poskytovateľa internetového pripojenia, adresu internetového protokolu používateľa (IP adresa), informácie o používanom zariadení, operačnom systéme a prehliadača, prípadne zdroj návštevy webovej stránky. Tieto údaje sú bez výhrady anonymizované a sú používané na analýzu používateľov webovej stránky na účely jej zlepšovania. V prípade, že používateľ webovej stránky poskytne klientovi dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely priameho marketingu (napríklad potvrdením súhlasu prostredníctvom e-mailového formulára), WeNet SK môže so získanými údajmi ďalej pracovať. Spoločnosť WeNet SK neručí za to, či spracovanie osobných údajov používateľov klientom vyhovuje platnej legislatíve. Spoločnosť WeNet SK môže zabezpečovať klientovi ďalšie služby v oblasti priameho marketingu, ak sa na tom klient a WeNet SK vzájomne dohodli. Spoločnosť WeNet SK sa zaväzuje, že nebude využívať a spracovávať osobné údaje používateľov v rozsahu väčšom ako je nevyhnutné pre doručenie služby klientovi. Akékoľvek zmeny týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami budú zverejnené na tejto stránke.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť WeNet SK a spoločnosť Klimatizacie sa zaväzujú, že budú uchovávať osobné údaje získané prostredníctvom webovej stránky v bezpečí, v zmysle platnej legislatívy a uskutoční také preventívne opatrenia, ktoré eliminujú riziko straty, úniku, krádeže či inej formy zneužitia osobných údajov. Zamestnanci spoločnosti WeNet SK a zmluvní partneri, ktorí poskytujú služby klientom v mene spoločnosti WeNet SK sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou, pričom zverejnené údaje nesmú využívať na žiadny iný účel ako nevyhnutne potrebný k poskytnutiu služby klientovi. Spoločnosť WeNet SK využíva v niektorých prípadoch nástroje tretích strán, ale výhradne také, kde je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.